zaterdag

Gezien de aanhoudende storingen bij UPC maakt Mevr. Hooistra, bewonerscommissie 'de oude water heuvel' in de eco-wijk, gebruik van deze aansluiting.
Mevr. Hooistra schrijft:
"Mag ik me even voorstellen? Ik ben Jopie Hooistra en woon al 56 jaar in deze buurt. Soms met veel, soms met minder genoegen. Maar zo is het leven he? Toch woon ik er met veel plezier en ken veel mensen in de buurt. Toen mijn huis voor stadsvernieuwing in aanmerking kwam vond ik mezelf nog te goed voor de koperen knoop, dus schreef mij in voor de eco wijk. Prachtig zou het er worden, geen verkeer en regenwater als spoelwater. En daar wringt hem dus de zwanehals. Telkenmale als ik het toilet doorspoel komt er een lucht vrij. Dat ik twijfel dan aan mezelf! Ook mijn vriendinnen beamen mijn klacht. De vereniging van huiseigenaren geeft geen gehoor. Dus zal ik mileu-onvriendelijke geurblokjes blijven gebruiken in de eco-wijk. Nogal tegenstrijdig voor mijn gevoel.
Maar dat vind buurman 67 F weer van het ontbreken van een parkeerplaats.


Mevr. J H M Hooistra ,
tel. *******
Water****** ** *
**** **
Amsterdam

Aan PC Platform Westerpark

U toont weinig waardering voor de initiatieven die stadsdeel Westerpark inmiddels op e-gebied heeft genomen. Nog maar een paar maanden geleden opende Anna Maria Hoogland in aanwezigheid van kwaliteitsmedia als De Echo en De Blauwe Draad het laatste snufje op internetgebied. een website.

Speciaal voor de bekende achterstandsbuurt Het Staatsmannenkwartier Westerpark. Binnen drie maanden werd de 25ste bezoeker geregistreerd! Er staan zelf al twee reacties op het interactieve deel van deze website!

Dat is ruim 50% meer dan het Stadsdeel mocht verwachten en genoeg redenen om de stichting E-burgers en het stadsdeel te feliciteren.
Aan het dagelijks bestuur van het Stadsdeel:

Geachte medewerker/ster,

Via deze weg vraag ik Uw aandacht voor het volgende;
Allereerst gefeliciteerd met het winnen van de 1e prijs voor de websites van amsterdam.nl! Maar...
De internet-toegang is slechts beperkt toegangelijk voor een selecte groep mensen. Dat is weinig democratisch. Zelfs de daklozen kregen indertijd een gratis mobieltje verstrekt. Om het kontakt te onderhouden met de sociale dienst ambtenaar, was het argument. Doch kwalijker is het gegeven dat vele buurt(en)bewoners niet in staat zijn gebruik te maken van dit medium. Het weblog! Mijn voorstel is daarom: de gigantische kantine van het stadsdeelgebouw staat grotendeels van de dag leeg. U heeft amper tijd om pauze te nemen. De internetverbinding ligt er al. (dus geen extra kosten) Een aantal computers, iemand om het projekt te beheren(werkgelegenheid) en het mes snijdt aan twee kanten! Natuurlijk zijn wij bereid dit initiatief U mondeling nader toe te lichten na het vakantie reces.
Vriendelijk Groetend,

PC Platform
PERSBERICHT

Nieuwe weblog voor bewoners van stadsdeel Westerpark

De Burgercommissie stadsdeel Westerpark heeft sinds gisteren een weblog geopend:
http://westerpark.blogspot.com/
Hier kan de Westerparkburger zijn/haar ei kwijt, zonder dat daar een moderator van e-burgers of een andere door Westerpark-ambtenaren cq. politieke bobo's beheerde censuur tussen zit.

De hier geplaatste berichten zullen zowel dienen als nieuwsbron voor de rubriek StadsdeelNieuws van MokumTV als voor stadsdeel-informatie in De Staatskrant. Dit laatste op de plek waar tot voor kort het stadsdeel adverteerde.

Hopende u zo voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik met vriendelijke groet,
Anne Marie Wester,
Westerpark-weblog coordinator
In de zomer is er geen wekelijks spreekuur van het Dagelijks Bestuur.

Vanaf 12 augustus kunt u als burger weer iedere maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur en maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur zonder afspraak op audientie langskomen bij de Leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Westerpark. Hiertoe dient de burger zich voorafgaande aan te melden aan het loket en in voor ambtenaren begrijpbare taal duidelijk te maken waarover je je tot het Lid wenst te richten.

Zoals wij al eerder meldde, zijn de strikte kledingsvoorschriften enigzins versoepeld. Alleen bij een onderhoud met Mevrouw de Stadsdeelburgemeesteres Anna Maria Hoogland, tevens Voorzitter van de Raad van Leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Westerpark, blijft voor heren minimaal het donker gekleurde wandelkostum gewenst. De emancipatie is ook in de Hoogste Kringen merkbaar, want dames zijn tegenwoordig vrij te kiezen uit een cocktail-jurk of een bij deze gelegenheid beter passende lang met bijpassende handschoenen.

Het is de burger toegestaan tijdens de audientie een onderwerp te bespreken dat voor de burger blijkbaar van belangrijk is.
Mocht dit echt zo zijn, dan zal betreffend Lid van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Westerpark u adviseren uw onderwerp schriftelijk op te sturen. Dit is van belang om dossier te kunnen vormen als bewijs van betrokkenheid van de Westerparkburger en zijn/haar aanhankelijkheid aan en vertrouwen in de Leden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Westerpark
HET NIEUWS van de Westerpark/Baarsjes weblog was gister te horen op Radio Noord Holland!
Evert Bartlema, Partij van de Arbeid

Portefeuilles:
- Wonen/Werken
- Integrale buurtontwikkelingsprojecten: SpaarndammerHout, Fannius Scholtenbuurt, Zeeheldenbuurt
- Woonwagenterrein Vredenhofweg
- Amsterdam Food Centre

Ook een exemplaar.
'Integrale buurtontwikkelingsprojecten' wat is dat in godsnaam? Moet ik dan soms denken aan het z.g. van Boetzelear pleintje. Daar wordt al 20 jaar een filmset gehandhaafd. Handig nu het door vergunningen voor een filmcrew bijna onmogelijk is geworden te filmen in de stad. Staat er op het van Boetzelaerplein een kant en klare 'ghetto' filmset! Ideaal voor de verfilming van de boeken van Yvonne Keuls! Met even verderop de lokatie voor de buitenopnames, de z.g. 'plofhoek'. Nergens anders vind je zo`n authentiek stukje low-profile grondgebied. Brandende oliedrum in het midden, paar wittenkade bewoners en het plaatje is compleet. New York verbleekt erbij. Dat zijn nog eens projekten! Echter de indruk bestaat dat onze Evert dat anders ziet. Of eigenlijk helemaal niet ziet. Onze Evert die vroeger al ervaring en kennis opdeed tijdens zijn carrierestart bij het kraakspreekuur in de staatsliedenbuurt heeft andere plannen. De oude kraakvoorlichter heeft het onzalige idee opgevat om te kiezen voor koopappartementen. Want de buurt aan het randje van de jordaan is bijzonder in trek bij de kooplustigen. En sociale huurwoningen, wordt er nog snel aan toegevoegd. Meteen schiet het dan door je heen; 'wat was dat ook alweer?' Sociale huurwoningen via woningbouwverenigingen? Diezelfde woningbouwvereniging die winkeliers huren oplegd waarbij sprake is van een verdubbeling van de een op de andere dag? Zoals de kruidenier die gedwongen werd zijn winkel te sluiten. Een gemis in de buurt vooral voor de oudere buurtbewoners. Nu staat het meer dan een half jaar leeg, dus wordt er geen cent voor gevangen. Zoiets als de kip slachten en daarna klagen dat je geen eieren meer krijgt. Evert heeft er geen last van en sleept de (achterstands)buurt mee in de vaart der volkeren. Alles is prima geregeld. Renovaties die meer dan 3 jaar duren. Structurele leegstand van benedenruimtes en winkelruimtes.......

Daarom gedelegeerd naar 'kraker Jack' daarover later meer.....
De standbeelden veroorzaken inderdaad nogal wat schrik aan voorbijgangers. Vooral dat ding aan de haarlemmerweg. Maar worden de burgers direct op de vingers getikt, het stadsdeel zelf heeft schijnt aan zaken als verkeersveiligheid zodra ze hun kunsttroep op onze stoepen dumpen.

vrijdag

So!
Gezien het feit dat de volgende raadscommisievergadering Welzijn, Onderwijs en Kunst
gepland staat voor 11 september maak ik gaarne gebruik van dit podium mijn ongenoegens te uiten. Hoewel het besef mij niet ontbreekt dat ik amper geschoold ben, snap ik sommige zaken niet. Het oorspronkelijke plan om het westergasterrein te verheffen tot kunstenaars ateliers en andere culturele broeinesten is niets terecht gekomen. Ja, het broeit er wel maar dat is door het gif in de grond. Heel vervelend voor de projektontwikkelaar aan wie het stadsdeel het terrein heeft verpatst. Ten tijde dat het stadsdeel de scepter zwaaide over het terrein was het innen van de huurpenningen prioriteit uno. Onderhoud is er nooit gepleegd. De indruk bestaat dat er gewoon wordt gewacht op het moment dat de dakgoten naar beneden komen rotten. Dan hoef je niet op een wankel laddertje te gaan staan om de boel eindelijk eens een keer van een lik verf te voorzien. Dat soort werk.
Maar goed. Of eigenlijk niet. Na jarenlang oeverloos gezwets over de straatkunst die er moest komen, want daar was een potje voor gereserveerd, staat het er. Of eigenlijk staan 'ze' er. Het stadsdeel is trots. Ik niet. De mensachtige figuren in brons die de haarlemmerweg en de van Stirumstraat 'sieren' zijn eng! De humane verhoudingen zijn bij de beelden volkomen zoek en `s avonds in de schaars verlichte straten vergroten zij 'het gevoel van onveiligheid'. Het ergste is het standbeeld aan de haarlemmerweg. Dat geval staat in een houding of het elk moment voor je wielen wil springen. Dus is ook de verkeersveiligheid in het geding. Vandaar mijn voorstel de beelden te verplaatsen naar een plekje langs het spoor. Heeft niemand er last van en ontzettend veel mensen kunnen er dan dagelijks heel even van genieten. Echter, ik moet wachten tot 11 september. De adrenaline zal dan wel gezakt zijn...
Anna Maria Hoogland geen burgemeester in Zeeuws Vlaanderen
helaas is het niet zo gegaan als waarmee ze reeds voor de laatste stadsdeelverkiezingen dreigde. Die hadden VOOR de moord op Pim Fortuyn plaats. Nu ontving ik een logmail van Erik, en die beweert zeker te weten dat nu ook het eventuele burgemeesterschap van mevrouw Hoogland in Zeeuws Vlaanderen van de baan is. Ook wat betreft de vacature voor een burgemeesterstroon in Oost Groningen slecht nieuws voor de Westerparkers. Die Hoogland is nu natuurlijk met geen stok meer weg te slaan van het door haar veroverde stadsdeelpluche.
Verder: ga door met het verzamelen van gegevens over het handhavingsbeleid van PvdA-ster Hoogland c.s. Want als ze ergens in uitblinkt is het wel dat onbenullige handhaven van regels waarvan niemand het nut inziet. Ze is een trouw hondje en keft gezellig mee als haar ambtenaren burgers middels dwangsommen dreigt. Bijvoorbeeld om een schotelantenne te verwijderen. En dat terwijl ze zelf schouderophalende dat prachtige kantoorgebouw van de Westergasfabriek totaal verkankert. De burger wordt gedwongen elk lullig dingetje af te breken, zodra een van haar diensten konstateert dat iets een paar millimeter uitsteekt. Maar zodra het haar Stadsdeelpaleis betreft, "gaat ze voor" mega-opbouw die het karakter van de hele omgeving aantast. Dan let mevrouw Hoogland niet langer op een paar meters hoger of breder. Voor haar stadsdeel gelden heel andere regels.

donderdag

Een overgrote meerderheid in de stadsdelen Westerpark en De Baarsjes blijkt voorstander te zijn van samenvoeging tot een nieuw stadsdeel. Als Westerpark en De Baarsjes zijn samengevoegd zal de nieuwe naam Stadsdeel WestSide zijn. Dit volgens besluit van de Burgercommissie van vrijdag 19 juli 2002 .Ter overbrugging zal in de eerste periode van samenvoeging het voormalig stadsdeel De Baarsjes tijdelijk de naam WestSide Zuid dragen.
Het zal moeilijk zijn het rampbewind van Anne Maria Hoogland en ds. Henk van Waveren te doen vergeten. De Burgercommisiie heeft inmiddels een advertentie voor woningruil in de geboorteplaats van Van Waveren geplaatst. Die kan gewoon weer terug naar Hilversum. Waar die Hoogland naar toe moet, is een probleem, omdat terugkeer naar haar geboortedorp daar grote onrust zal veroorzaken. De Burgercommissie WestSide onderzoekt de mogelijkheden haar in Zeeuws Vlaanderen of Oost Friesland onder te brengen.

MELDPUNTEN BEZORGEN OVERLAST VOOR HANGJONGEREN

In de directe omgeving van zgn. meldpunten en het stadsdeelpaleis voelt de Amsterdamse Westerparkburger zich het alleronveiligst. Ondanks dat er bij buurtbeheer Westerpark in Amsterdam 28 buurtconciërges onder leiding van 2 coördinatoren er zijn om de 'buurtveiligheid' te bevorderen. Stuk voor stuk heel aardige mensen, daar niet van.

Volgens de door het stadsdeel zelf gefabriceerde propaganda BEVORDEREN ZE DE VEILIGHEID o.a. door op huisvuil te letten. Nee, schrik maar niet, ze zoeken geen terroristisch afval als ongebruikte slierten semtec. Ze bevorderen de veiligheid door er op te letten dat uw vuilniszak niet te vroeg op straat wordt gezet. Als dat op de verkeerde momenten wordt aangeboden, vormt dit een ernstige bedreiging voor het stadsdeel-veiligheidsgevoel.

Huisvuil is het helemaal, want diezelfde zak heeft ook de volle aandacht van de reinigingspolitie. Die hebben bovendien gelimiteerde opsporingsbevoegdheid. Gehandschoend zoeken ze naar uw post tussen het verkeerd aangeboden huisvuil. En schrijven dan gelijk een vette bon naar het adres dat ze toevallig aantreffen. Er zijn figuren die bewust huisvuil met een nep-envelop op het verkeerde moment buiten zetten. De boete 'per colli' bedraagt 50 euro. Als je per ophaalbeurt vier zakjes met envelop geadresseert aan een vijand op het verkeerde moment buiten zet, jaag je die al snel op 400 euro boete per maand. Da's bijna 5000 euro op jaarbasis. Leuke opsteker voor een stadsdeel met zoveel postadressen.

Begrijpelijk dat er naast buurtcongierges en reinheidsrecherge nog meer diensten rond 'van stadsdeelwege' rond uw vuilniszak dansen. Als het donker wordt komen de senioren van het Buurtouderproject de straat op. Men is er nog niet uit hoe deze dienst precies te benoemen. Het zijn, om het stadsdeel te citeren, "groepjes bewoners in herkenbare kleding" die "voorzien van mobiel telefoon in de buurt rondwandelen" om "andere buurtbewoners aan te spreken...".

Onder dit aanspreken wordt door het stadsdeel gespecificeert dat dit mag bestaan uit "gewoon goeden avond zeggen of vertellen dat je nu geen vuilnis buiten mag zetten."

Goed nieus voor de buurt is wel dat we binnenkort weer nieuwe projecten kunnen verwachten om middels het op de juiste tijd buiten zetten van huisvuil het gevoel van veiligheid nog hoger op te schroeven. Zeker nu recent onderzoek de voor stadsdeelveiligheid verantwoordelijke portefuillehoudster Anne Marie Hoogland haar plannen zal moeten aanpassen. Haar streven was op iedere hoek van de Westerparkbuurt een zogenaamd meldpunt extreme overlast te openen. Dat zal ze een beetje moeten bijstellen nu bekend is geworden dat de onveiligheidsgevoelens toenemen zodra er ergens zo'n meldpunt wordt geopend. Er zal nog verder moeten worden onderzocht in hoeverre het gevoel van veiligheid toeneemt zodra zich zo'n meldpunt sluit. En of het op tijd buiten zetten van vuilniszakken hiermee in relatie staat.

Wat veel mensen ook als dreigend ervaren, zijn allerlei figuren die in fantasie-uniformen toezicht op het een of ander houden. Hoewel de wet het verbied, hijst stadsdeel Westerpark allerlei diensten, tot aan vrijwilligers toe, in politieachtige pakken. Meer blauw op straat verhoogd' het gevoel van veiligheid . Zeker zolang dit stadsdeelblauw zich concentreert op het controleren van vijf minuten te vroeg buitengezet huisvuil.
Dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. Erger, grote groepen blijken zich bijzonder onveilig te voelen door al die nepuniformen en stadsdeel-jassen met logo. De burger die aangifte wil doen en denkt een agent aan te spreken, kreeg te horen dat 'hij alleen maar over de controle van portiek-verlichting ging'. En een agent werd onlangs aangezien voor postbode. De agent moest ellenlange klachten aanhoren. Hij zou verkeerd bezorgen. Die post was in diverse vuilniszakken beland en daardoor had de man in kwestie nu een vette boete van de reinheidpolitie ontvangen. Nee, dat is niet hetzelfde als een echte politie-agent. Die heet tegenwoordig 'buurtregiseur'.

Het onveiligst in ons stadsdeel voelen zich de hangjongeren uit de Westerstaatsmannenbuurt. Ze kunnen tegenwoordig alleen maar relaxed hangen na kantooruren, wanneer het meldpunt vanwaaruit ze worden begluurd is gesloten.

Een van de Westerstaatsmannengirls is Sharita (14). Volgens haar hebben de hangjongeren veel overlast van bepaalde buurtbewoners, waar een gewoon gesprek nauwelijks mogelijk zou zijn: 'Ze lopen meteen te dreigen dat ze ons zullen gaan bespreken tijdens een van die bijeenkomsten die het stadsdeel samen met de smeris en die gasten van buurtbeheer organiseert. Ze vinden dat we niet bij elkaar mogen staan. Iets wat mensen al eeuwenlang hebben gedaan. Er is zover mij bekend, nog nooit iets ergers dan wat geschreeuw gebeurd. Omdat we bij elkaar staan voelen ze zich geintimideert. Puur onze aanwezigheid is ze al te veel. We doen helemaal niks. Na school of werk een beetje met elkaar praten. Maar toch schrijft het stadsdeel op die Westerstaatsmannensite van ze dat we "gewoon een gevoel van onveiligheid" geven.
Ze moesten eens weten wat voor gevoel ze ons geven als er weer zo'n bosje langdurig werkelozen in zo'n fantasie-uniformpje wordt gehesen om er op toe te zien dat er geen papiertjes op de grond worden gegooid.'

Arabita (13) is het helemaal met Sharita eens. 'Iedereen heeft veel last van dit soort buurtbewoonsters. Omdat zij altijd vooraan staan om te klagen, verzinnen ze bij het stadsdeel steeds meer van die nep-agentjes.
Gehoord: Hoe kan je zien dat Buurtbeheer Westerstaatsman een E-mail heeft verstuurd? Antwoord: Als er een brief in de disk-drive steekt.
En: Waarom hebben ze bij het meldpunt extreme overlast altijd een pepermolen op hun computer staan?
Om het beeld scherper te maken.

Sharita': 'Het zijn echt loosers met een uitkering en Zeeman-kleding, die niks anders te doen hebben dan over ons te zijken.'
'Ze zijn gewoon jaloers op onze dure merkkleding. Zie ik ze naar mijn rolex kijken en denken: daar kun je nooit op een eerlijke manier aan gekomen zijn. Terwijl ik dat ding gewoon van een vriendje heb gekregen. Sommigen van die nep agenten gebruiken zelfs alcohol' , weet Arabita.

Sharita: 'We hebben pas geleden afgeluisterd toen er iemand een sollicitatiegesprek had om stadsdeelcongierge te worden'.
Hij moest een paar vragen beantwoorden om er achter te komen of de man wel intelligent genoeg was voor de baan.
"Weet u wat de hoofdstad van België is?". Het duurde even, maar toen klonk triomfantelijk "eh Antwerpen!"
"Weet u misschien wie Willem van Oranje vermoord heeft?"
Toen de sollicitant weer naar buiten kwam, mopperde hij:
"Ik ben nog niet eens aangenomen en nu willen ze al dat ik een moordzaak ga oplossen."
Weblog voor Westerpark
De burgers van stadsdeel Westerpark blijken weinig tot geen vertrouwen te hebben in het stadsdeelbestuur. Vooral stadsdeelvoorzitter Anne-Mariette Hoogland moet het ontgelden, nu bekend is geworden dat zij al voor de verkiezingen liep te dreigen dat ze het 'best weleens wat hoger op zou kunnen gaan zoeken'. Dat kan ze na die verpletterende nederlaag voor de PvdA natuurlijk wel vergeten, want die arrogante kwallen hebben nu nog maar weinig te verdelen, en zeker geen 'echte burgemeesterspost' voor vrouw Hoogland, die op dit moment in Zeeland rondsnuffelt in gemeentes waar zij denkt de scepter te kunnen gaan zwaaien.