vrijdag

NOG VEILIGER PARKEREN NU DIENST STADSTOEZICHT NOG WEL EVEN DICHT BLIJFT

De grootscheepse interne fraudeonderzoeken bij Stadstoezicht en sluiting van servicepunt JPH treft ook stadsdeel Westerpark. De fraudeonderzoeken zijn er mede oorzaak van dat je, als je een wielklem hebt gekregen, niet langer persoonlijk naar zo'n servicepunt hoeft te komen. Die worden op dit moment grootscheeps onderzocht. Een telefoontje per gsm volstaat Het liefst zou men het contante geld helemaal afschaffen, zodat alles naar Cohen c.s. gaat. Ook in de media is er weinig begrip voor het door de gemotiveerde uniformboys en girls van Stadstoezicht zelf geinitieerde bonussysteem. Inplaats van eigen initiatieven toe te juichen, spelen de Witte Boorden weer voor geblesseerde prima donna. Alsof alleen zij mogen scharrelen. En dan steken ze als direct betrokkenen in de woninghandel toch snel een half miljoen euro in hun achterzak. Maar owee wanneer Stadstoezicht een paar knaken wegstopt. Dan is het huis te klein en veranderen ze in koppesnellers. Misschien is het een goed idee om in De Baarsjes een benefietconcert voor de mensen van Stadstoezicht te houden. Want door al die controles zijn ze gedwongen een enorme stap achteruit te doen. Dagelijkse bezoekjes aan het Casino zijn voorlopig van de baan. Maar het zijn niet alleen de croupiers en clubeigenaresses die het werk van de mensen van Stadstoezicht enorm weten te waarderen. Burgers die het belachelijk vinden dat deze mensen, die het vuile werk moeten opknappen, niet deels zelf mogen bepalen wat er met de door hen persoonlijk geïnde geld gebeurd. We moeten vooral niet vergeten dat dat geld anders in handen was gekomen van gemeente- en stadsdeelbestuur. Dan had je het net zogoed in het IJ kunnen gooien, want dan ben je alles kwijt.

Dankzij de mensen van Stadstoezicht werden er verschillende projecten in de buitenwerkse sfeer mogelijk gemaakt. Zo toonden dat ze het miljeu een warm hart toedragen en het Leger des Heils kon altijd wel een Strijdkreet verkopen op het Servicepunt. Op deze wijze draagt Stadstoezicht ook bij aan het geestelijk welzijn van de wachtende wielklempatient. Dat kun je van stadsdeelraden niet zeggen.

donderdag

Inbox experience:
Prettig om te weten,

Natuurlijk doet ons dagelijks groen links bestuur meer dan zichzelf van baantjes en bijpassende woning te voorzien. Staat gewoon op internet!
Leest U even mee?

- deelname aan de Milieumarkt met een goed bezochte GroenLinks-stand;
- deelname met een veegploeg aan de Opzomerdag in de buurt;
- een informatieve avond met het Wijkcentrum Staatsliedenbuurt/Hugo de Grootbuurt;
- een bezoek aan het paddenconcert van de actiegroep BP Nee;
- bezoeken aan de boerderij in het Westerpark;
- contact met verschillende buurtbewoners die verontrust zijn over het dalende gevoel van veiligheid, over onveilige verkeerssituaties en over geluidsoverlast (van Hallstraat);
- contact met de eigenaar van de voormalige coffeeshop op het van Limburg Stirumplein. Binnenkort doet de rechter uitspraak over de zaak rond het intrekken van de vergunning;
- contacten met andere partijen in de stadsdeelraad over moties (bedreiging groene toekomst Brettenzone; Silodam onderzoek; opknappen Brediusbad; bomenkap Spa Hout);
- contact met een bewoner in de Tasmanstraat die een fietsenstalling wil in zijn buurt;
- contact met de bibliotheek over de mogelijke verhuizing naar Meander.

Mooi he?

woensdag

Een mededeling van huishoudelijke aard:

Speciaal voor belastingbetalende burger die al zo`n jaar of drie de toegang tot het park wordt ontzegd. Dit d.m.v. hekken en angstaanjagende waarschuwingsborden. Dat de aanwezigheid van een 'park' ook wordt doorberekend in de huur via het puntensysteem laten we hierbij even buiten beschouwing.

De stand:
Zie FotoInformatie over de voortgang van werkzaamheden7/23/2002
Start Zuiveringsgebouw
Eerste werkzaamheden aan het Zuiveringsgebouw gereed!

7/23/2002
Rietbedvijver en cypressenvijver
De betonnen muurtjes voor de rietbedvijver en de cypressenvijver worden nu gestort

7/23/2002
Gras amfitheater
Aan de achterkant van het amfitheater is gras ingezaaid

7/23/2002
Gashoudervijvers
Sanering gashouders

7/23/2002
Tennisbanen
De tennisbanen zijn bijna klaar.

7/23/2002
Broadwayheuvel
De keermuurtjes worden momenteel aangelegd.

7/23/2002
Natte Tuinen
Eind mei werd er gewerkt aan het aanbrengen van de leeflaag in het noordelijke gedeelte van de natte tuinen

7/23/2002
Fietsbrug
Aan de uiterste westzijde van het park is een 'bypass' aangelegd.

dinsdag

Hij is ons niet vergeten!!R.Grondel (Ruud) stuurt een vakantiegroet!

Behalve het getekende zonnetje de complimenten.
Ruud schreef:" Prachtig initiatief! en werkelijk zinvol en (bijna) gratis! Iets wat ik in Haarlem soms een beetje mis!"

Namens de voltallige redactie: "Ruud, bedankt!'
Ingezonden mededeling door een plichtsgetrouwe burger die niet met zijn naam genoemd wil worden.

Stank voor Dank.

Wat mij gister is overkomen. Mijn hele leven woon ik al in de staatsliedenbuurt en ik ken ze allemaal. En hun kennen mij. He Andy, lekker met je stokken aan de wandel? Dat soort dingen heel gezellig. Maar toen ik op de radio hoorde dat door de hittegolf de bruggen niet meer open en dicht gingen wist ik wat mij te doen stond. Het stadsdeelkantoor! Het is voor ons minder valides al amper te bereiken door die bouwrotzooi en hekken en zogenaamde loopplanken waar je bekant je nek op breekt. Dus de ophaalbrug bij de haarlemmerweg is heel belangrijk. Dacht ik. Heb ik een paar uur lang gister de brug staan nathouden. Krijg ik buurtbeheer, parkwachten en die plofkop van de pisbak achter me aan. Wegens aanstootgevend gedrag. Het is ook nooit goed! Stel je dienstbaar op en je krijgt een waarschuwing of een procesverbaal!
Ik ben blij dat ik me even heb kunnen uiten.
N.N.

En nog heel veel succes met Uw weblog!

maandag

STADSDEELPROBLEMEN

Zelfs de Amsterdamse krant Het Parool heeft problemen met de stadsdelen. Zo weet Het Parool niet precies waar het stadsdeel Bos en Lommer ligt. Dat bleek uit de kaart die zij publiceerde bij een recente stadswandeling door Bos en Lommer. Te vinden op http://www.parool.nl/redactie/dossiers/wandelen/bosenlommer.html. Op deze kaart staan de woorden 'Bos en Lommer' in De Baarsjes.

Als Het Parool al problemen heeft met de stadsdeelspaghetti... Overigens begint de door John Jansen van Galen samengestelde wandeling wel in Bos en Lommer. Met alle respect, maar het lijkt eerder een expeditie voor grachtengordel-bewoners naar het ghetto-gebeuren. Zo verbaast Jansen van Galen zich dat de wijk vol "koffiehuizen, exotische snackbars, telefoonshops, uitzendbureaus die Bosporus heten en 'personeelen' vragen, schotelantennes en, eerlijk gezegd, veel zwerfvuil." Deze wandeling moet voor de schrijver echt een hele onderneming zijn geweest.

Een aantal inwoners van de stadsdelen De Baarsjes en Westerpark zetten zich trouwens in voor samenvoeging als aparte gemeente onder de naam 'WestSide'. Ze doen dit met een eigen weblog http://westerpark.blogspot.com/. Dit initiatief slaat aan. Ook buiten voornoemde stadsdelen. Op de weblog http://www.tonie.net/ vraagt men zich af waarom stadsdeel Bos en Lommer niet mee mag doen. Geografisch gezien zou het geen enkel probleem zijn, want "het is toch maar het kleinste stadsdeel".

Ook volgens Dr.D, te vinden op http://dr-d.blogspot.com zou "volgens de kaart:een fusie van Westerpark met Bos en Lommer eerder voor de hand liggen dan De Baarsjes". Maar ja, of ze daar na dat door John Jansen van Galen geconstateerde zwerfvuil nog zin in hebben in Westerpark? Al acht jaar voert stadsdeel een War on filth, een Oorlog tegen Vuiligheid en Verloedering. Befaamd is de Westerparkactie "Schoon is Heel Gewoon". In het Westerpark is het wachten op parkwachters die de nachtelijke gebruikers van het park zullen aanspreken als ze gebruikte condooms zo maar in de bosjes achter laten. Niet omdat kinderen weleens zouden kunnen denken dat het balonnetjes zijn, maar omdat je condooms, net als kauwgompapiertjes in de daartoe bestemde afvalbakken dient te deponeren.

BOS EN LOMMER OOK BIJ WESTSIDE

De vraag waarom .Bos en Lommer niet meedeelt in de vooruitgang waartoe Westerpark en De Baarsjes hebben besloten, is dat volgens het onderzoek te vinden op de site van stadsdeel WestSide, een meerderheid in Bos en Lommer geen aansluiting wenst. Maar dat kan natuurlijk veranderen bij een nieuw onderzoek.
Ook hier op de redactie is de warmte voelbaar. Verhitte discussies zijn even uit den boze. Daar waar op landelijk en gemeenteniveau de beleidslieden over elkaar heen rollen houden wij het hoofd koel. Er rees een vraag bij collega logger Tonie. Bekend van Tonie.net, het Parool en diverse url vermeldingen in dagbladen. Tonie is woonachtig in een spartaans ingerichte woning in Bos en Lommer van waaruit hij de wereld van vers nieuws voorziet. Hij stelde de volgende vraag:"Waarom mag Bos en Lommer niet mee doen? Geografisch gezien geen probleem, en het is toch maar het kleinste stadsdeel."

Op zich een logische gedachte. Maar er moet ergens worden begonnen. Een fusie met stadsdeel Bos en Lommer zal in de toekomst zeker niet uitgesloten worden geacht.