vrijdag

Geachte webmaster,

Langs deze onsympathieke weg (anoniem digitaal) wil ik U iets vragen. Want lijd ik aan zinsbegoocheling? Allereerst ben ik geen bewoner van WestSide maar wat niet is kan nog komen. Maar mijn punt is deze; op de site van Stichting woord bij daad trof ik deze plattegrond aan met beschikbare benedenruimtes. Het zijn er twee! Doch na een rondje op de fiets tel ikzelf meer dan 10! langdurig leegstaande benedenruimtes op vijfhonderd vierkante meter. Hoe kan dat? Uw kontakten met de bestuurders van het stadsdeel e.d. zijn beter dan de mijne. Dus bij deze: "Opheldering graag!"

Ik dank U voor deze mogelijkheid.

Was getekend,

H.J.R.L. van Leverstein

ANTWOORD AAN VAN LEVERSTEIN
Het onderstukkenbeleid is een samenwerkingsverband tussen de voormalige krakerskeizer Jacobus (Jack) van Lieshout, zijn vroegere kompaan in het kraakwezen en huidig wethouder "wonen" stadsdeel Westerpark, de weledele heer Everhardus Maria Bartlema, mevrouw Yolanda Hoekema en Paulus Christenhuysch van het actie- en buurtcentrum Van Hallstraat en de bureaus extreme kunst- en drugsoverlast. Zij kunnen uw nieuw ontdekte etalages verdelen onder door krakerskeizer Jack geselecteerde kunstenaressen en andere artistiek aangelegde etalagekunstenaars.

donderdag

ECHTE HELDEN - BIG ALI 2

Erwin Josefa heeft in elk geval de buurtjeugd achter zich in zijn strijd tegen burocratie, ambtenarij en het uit haar voegen barstende stadsdeelgesukkel. Ook al is hij inmiddels 53 en volgens de werkelozenkrant Mug van juni dit jaar "aanhanger van de familie Flodder", Big Ali stelt de kinderen in de buurt in staat om te sporten. Denk niet dat zoiets zomaar kan, want ook het stadsdeel heeft zich de Sport toegeeigend. Niet dat iemand ze daar ooit om had gevraagd of dat er ooit één persoon om een stadsdeel had gevraagd. Maar toch, ze zitten er en heersen onder meer over "Sport".

In 1986, jaren voor stadsdeel Westerpark door de PvdA werd opgericht als politieke broedplaats voor het overschot aan kaderleden, startte Big Ali een bijzonder project aan de rand van het Westerpark. Kinderen waarvan de ouders geen geld hadden om ze lid te maken van een sportclub stelde Big Ali in staat om te sporten. Van de uitkering die hij kreeg, kocht hij ballen, tennisrackets en ander materiaal voor de scheve verloederde tennisbaan. En plek waar toen vooral veel hondenbezitters en junkies zich ophielden. Het werd de hangout voor kinderen vanaf twaalf jaar. Voor een klein bedrag kon je er spullen huren om te skaten, tennissen, beachvolley basketball of jeu de boules te spelen. Ali organiseerde toernooien waar prijzen en bekers te winnen waren als herinnering. In de Mug liet Big Ali weten dat hij sport onmisbaar vind in de opvoeding, maar dat de kinderen wel met de 'Big Ali rules ' te maken krijgen en er ze discipline wordt bijgebracht: 'Bij mij zijn ze beter geworden. Daar ben ik voor iemand zonder HBS-diploma trots op.'

De methode Big Ali wordt hem door de stadsdeelklojo's natuurlijk niet in dank afgenomen. In de Mug schampert hij over die 'mietjes van ambtenaren' en laat de heer Josefa weten dat hij "een verzetsjongen" is "die zich niet aanpast. Ik hou van rust en vrede, maar zie ik onrechtvaardige dingen dan ga ik verbaliseren. Je moet 24 uur per dag wakker zijn. Om goeie dingen te doen, ongeacht voor wie. Maar ook om te laten zien dat er onder politici volksverlakkers zitten. Ik zal altijd een verzetter blijven. Verzetten betekent opkomen voor je eigen rechten. Want niemand komt die rechten bij je brengen. Al ben je tien of tachtig jaar, je moet altijd waakzaam zijn."

Door de stadsdeelpolitiek is hij gewoon links en rechts genaaid. Gedane toezeggingen werden door nieuw opgedoken stadsdeelheersertjes als betrof het een Koninklijke Gunst niet toegekend. Op alle mogelijke manieren proberen de stadsdeelsukkels (goedwillende amateurs die politiekje bedrijven) dit burgerinitiatief burocratisch de nek om te draaien. Voor zijn toernooitjes moest plotseling een vergunning worden gevraagd. Inplaats blij te zijn dat Big Ali bereid blijkt ze voor zo'n vergunning te betalen (je vraagt je af waarom) hadden die afpersers op het stadsdeelkantoor nog aanmerkingen op het zonnescherm en de graffiti op de container waarin de sportvereniging is gehuisvest. De heer Josefa blijft mild in zijn oordeel: "Ik vind: je mag een politicus niet doodschieten, maar ambtenaren moeten als ze het verdienen een klap kunnen krijgen."

We vroegen ons af hoe de buurt over deze stelling dacht. We belden wat mensen uit de Van der Palmbuurt (percentueel de buurt waar het meest getennist wordt in de Staatsliedenbuurt). De meesten vonden 'een klap' wat magertjes voor een falende ambtenaar. Een geenquetteerde meende zelfs dat martelingen in bepaalde gevallen zouden moeten worden toegestaan. "Bijvoorbeeld welke ambtenaar er verantwoordelijk is dat goed dreinerende paden in het Westerpark twee jaar geleden werden afgegraven om te worden vervangen door zware gele klei waarin je tot 30 cm wegzakt als het even regent". Big Ali zelf blijkt, in tegenstelling tot de meerderheid in bepaalde wijken binnen stadsdeel Westerpark, geen voorstander van de invoering van lijfstraffen voor politici. "Politici moeten tonen dat zij en niet ambtenaren de broek aan hebben". Wel gaf hij "een dwarse ambtenaar een paar klapjes", maar dat noemt hij iets uit de verleden tijd. 'Ik ben overgeschakeld op de nette manieren.'

Vanuit een oude container met aan beide zijden een ecotoilet stelt verzetsjongen Erwin Josefa kansarme kinderen in staat te sporten. In het nabijgelegen majestueuze Westerpark-stadsdeelkantoor worden politici en ambtenaren "alsmaar dikker van de recepties. Hapjes, hapjes, hapjes. Het zijn net zatte walvissen."

Wie is Big Ali?

In 1949 geboren op Curacao in een gezin met veertien kinderen. Zijn vader zat bij Shell en klom op tot ingenieur. Daarnaast was hij tot zijn pensioen voorzitter van het recreatiecentrum van de oliemaatschappij. Zijn vader hoorde hijn nooit over politiek of verzet spreken. "Hij waarschuwde me ook: wil je wat bereiken, dan moet je je mond leren houden. Je moet kunnen horen, zien, zwijgen. Maar ik doe juist het omgekeerde." Zijn broers en zusters gingen naar de HBS en belandde in het bedrijfsleven. Hoewel ook Ali de capaciteiten had door te studeren, maar wilde persé naar de technische school. Na de MTS werkte Big Ali als machinebankwerker bij de Koninklijke Nederlandse Scheepvaart Maatschappij en werd boxer. Noemt het "een eerlijke sport, waarvan je karakter krijgt. Sterk aanbevolen voor politici." Naast het boxen ontwikkelde Big Ali ook een grote mond. Het heeft hem nooit echt in de problemen gebracht. 'Ik heb al mijn 32 tanden nog. Maar je wordt niet gehonoreerd als je eerlijk bent.' Zeker niet zolang je Westerparkambtenaren voor "homo's" of "rascisten" uitmaakt, klappen uitdeeld en het verkeerde zonnescherm zonder de daartoe vereiste vergunningen ophangt.

AFKOMSTIG VAN
world wide web

dinsdag

Reactie via inbox,
From: CNHoogendoorn@******.nl (om spam te voorkomen)
To: WestSide@mokumtv.nl


Aan de redactie van WestSide weblog,

Vaak wordt er hier negatief gesproken over ons democratisch gekozen stadsdeel. Niet altijd helemaal onterecht zo nu en dan, maar vandaag! Voor iedere inwoner van het stadsdeel een prachtig gekleurde brochure in de bus! Stichting welzijn westerpark heeft er geen gras over laten groeien, werkelijk alle activiteiten staan er heel handig in vermeld. Alles staat er drie keer in. Op buurthuis, op leeftijd en op activiteit, voorzien van haarscherpe kleurenfoto`s.
Alleen een beetje jammer dat er van de 10 buurthuizen alleen de Reiger gratis internet aanbied (voor 1 uur). Aan al het andere zijn kosten verbonden en dus hoogdrempelig. Misschien kan de webmaster dat een keer bij stichting welzijn Westerpark aankaarten?
Ik hoor het wel.

Met vriendelijke groet,

C.N. Hoogendoorn (Cor)

maandag

Ingezonden bericht
NOG MEER WESTSIDE LOGO'S
Eindelijk is de uitslag bekend van de WestSide logo-ontwerp-wedstrijd. Lees alles over de logo-strijd en meer op de WestSide-site Westerpark.allen per mail aangemeld
Ingezonden bericht
Naast de WestSide Scooter Club, ook bekend als de Rooie Driehoek, is er ook een Christelijke Scooterclub actief in WestSide. Hier een foto van onze club, gemaakt voorafgaande aan een evangelisatiecampagne in het Westerpark toen dit nog geen hermetisch afgesloten gifafgraving was. We komen op zondagochtend bijeen voor gebouw Watervals in de van Hallstraat.

Christelijke Scooterclub Zebedeus WestSide
Binnengekomen bericht.

WestSide manifesteert zich op allerlei fronten! Het meest populaire vervoermiddel in WestSide heeft er voor gezorgd dat de krachten zich bundelen. Als U het logo aantreft is het een goed gebruik dat men even naar elkaar zwaait!

zondag

WESTERPARK EN INTERNET
Hallo. Vandaag zou ik een aantal Westerpark-politici mailen mbt de plannen inz het majestueuze stadsdeelkantoor van een extra hoog modern glazen dak te voorzien.
Op de website van het Westerpark staan de deelraadsleden allemaal zonder hun email-adres! Zelfs zulke simpele dingen kunnen ze niet goed doen!
Maar dat is nog niets vergeleken bij de sites van D66 waarbij Westerpark bij de deelraden helemaal ontbreekt, terwijl alle andere deelraden wel genoemd worden.
Bij de PvdA Westerpark staan allemaal oude deelraadsleden van de vorige periode. Grappig is ook de email die ik op zondag 11 augustus (automatisch) van cultuurwethouder Dick Jansen terug kreeg toen ik hem op deze datum mailde: "Tot 5 augustus ben ik op vakantie. Spoedeisende kwesties kunt u opnemen met het bestuurssecretariaat":
Kortom, zelf email - een ding wat in een fractie van een seconde de wereld rondgaat, wordt door westerparkstadsdeelwethouders vertraagd tot een ladestuk voor stoffige ambtenaren.
Uit betrouwbare bron weet ik dat er een specialist moet worden opgetrommeld die aan deelraadsleden gemailde berichten voor hen moeten uitprinten!!!!!!

Nog bonter maakt mevrouw Hoogland het.
De stadsdeelvoorzitter die voor de camera websites voor "de burger" als de westerstaatssite opende. In de eerste week van mei is in de buurt huis aan huis een tweetal ansichtkaarten verspreid om de website www.westerstaatsman.nl te promoten. "Hartelijk welkom op onze interactieve website". Een site die je bij reactie een automail stuurd met de belofte zo spoedig mogelijk "normaal gesproken binnen drie werkweken" antwoord zult krijgen.
En vervolgens nooit meer wat hoort. Zelfs geen briefkaart.

Maar het kan nog trager! Op de website van het stadsdeel hebben ze sinds kort een afdeling voor de jeugd.
Een site die doen denken aan de begindagen van internet.
De belangrijkste link op de jeugdsite gaat naar de stichting Welzijn.
Vol "coole links" en "Koele links" naar "Teenage Kicks: sports and loads of fun".
De links noemen Volta, Sport, Ambulant Werk en School's Cool (whatever that me be).
Je komt er ook niet achter wat het is, want genoemde links geven allen de mededeling "dit onderdeel is nog in ontwikkeling - probeer het later nog eens!".
Je bent verbaast dat de link naar N.S.A. het wel doet. Chapeau!

Het blijft natuurlijk zielig als je naar niet bestaande sites links neerzet.
Niet dat ik denk dat ze de westerparkjeugd kunnen bereiken met hun antieke websites, maar het allerminste is toch wel dat je interne links werken.

Schoenmaker blijf bij je leest zeiden ze vroeger.
Maar ja, ze moeten ons zonodig besturen en willen ook modern doen.
Al kunnen ze nog geen email versturen, laat staan ontvangen.

Gelukkig nemen de burgers nu zelf het heft in handen! Deze weblog is het bewijs! Ga zo door!

email van Sjoerd Huizinga