dinsdag

Per email ontvangen van Mathieu Heemelaar, fractievoorzitter GroenLinks Westerpark

Ik heb de westerpark site bekeken. Heb een opmerking: op jullie site wordt gesteld dat de emailadressen van raadsleden niet op de site van Westerpark staan; ik lees op:
http://www.westerpark.nl//bestuur/stadsdeelraad.html
dhr M.L.(Mathieu) Heemelaar,
mathieu-groenlinks@xs4all.nl Zelfde geldt voor Borias.
Wel kritiek op websites van fracties, maar geen opmerking over de zeer actuele website van GroenLinks:
http://www.groenlinksamsterdam.nl/westerpark/inhoud.shtml
Het plaatsen van beledigende en bedreigende opmerkingen van Big Ali vind ik beneden elk journalistiek niveau.
Groet, Mathieu Heemelaar, fractievoorzitter GroenLinks Westerpark

REACTIE:
Beste Mathieu,
Mijn dank voor je opmerkingen. De opmerking dat de emailadressen van raadsleden niet op de site van Westerpark staan blijft gelden. Zeker aangezien jij en Borias DE ENIGE ZIJN waarvan hun email wordt vermeld. In jouw CC lijst staan aanzienlijk meer email-adressen dan op de Westerparksite.
Dat er geen kritiek op "de zeer actuele website van GroenLinks" wordt gegeven is toch positief voor GroenLinks?
En wat die "beledigende en bedreigende opmerkingen van Big Ali" betreft die je "beneden elk journalistiek niveau" beschouwd: die waren, zoals je kunt lezen, afkomstig uit het maandblad Mug. Overigens is dat Mug een blad waar GroenLinks, zeker bij de oprichtig, wel degelijk bij betrokken was. Zelf vind ik die "beledigingen" wel meevallen in vergelijking met die van GroenLinkser Rosenmuller aan het adres van Pim Fortuyn. Dat betreft ook de reactie daarop op http://westerpark.blogspot.com/:
"Met de invoering van lichte lijfstraffen zou het Westerparkbestuur bovendien tegemoet komen aan de wens van een aanzienlijk deel van de bewoners, zonder direct de sharia in te voeren. Dat kan pas in het jaar 2008, wanneer de moslims de meerderheid vormen in stadsdeel. Iedereen begrijpt gelukkig dat wij als moslims weinig op hebben met een bestuurtje dat met de beste wil van de wereld geen afspiegeling van de buurt kan worden genoemd. Ze hebben geen achterban, het zogenaamde dagelijks bestuur van het stadsdeel is niet gekozen, de politieke bazin van deze schertsvertoning moest van elders vandaan worden gerukt."
Waar het dus om gaat ligt blijkbaar wat dieper. de Kerncijfers Westerpark van 1 januari 2001 laten zien dat van de totale Westerparkbevolking van 34.042 zielen het aantal etnische minderheden 12.335 bedraagd, ofwel 36,2%. Wat het stadsdeel Westerpark betreft is de deelraad dus echt geen afspiegeling van de bevolking en is het niet meer dan logisch dat veel mensen de deelraad niet beschouwen als iets dat hen op wat voor een wijze zou representeren. Hoe de deelraad daar zelf over denkt, is wat dit betreft niet belangrijk. Als fractievoorzitter van GroenLinks moet jij toch weten dat, gezien de samenstelling van de deelraad, ze hooguit en op de eerste plaats de blanke Westerparkers vertegenwoordigen. Kan me nauwelijks voorstellen dat bijvoorbeeld de Marokkanen als grootste etnische groep in ons stadsdeel zich vertegenwoordigd voelen door een raad waarin ze TOTAAL ontbreken.

maandag

Wist U dat?
Kerncijfers Westerpark, 1 januari 2001
bevolking 34.042
woningen 19.282
huishoudens 20.965
aantal etnische minderheden 12.335
% etnische minderheden 36,2
gemiddelde woningbezetting 1,77
Een snelle rekensom leert dat er op 1 jan. 1683 huishoudens zonder woning zaten.
Bericht van de teleurgestelde e-burger.

Geacht stadsdeel,

Al surfend op het wereldwijde web trof ik Uw pagina op:www.westerpark.nl. Juist het jaarlijks terugkerend stadsdeel festijn waar kosten noch moeite wordt gespaard om de burger een weergaloos dagje te bezorgen. Verheugd wilde ik het programma inkijken voor 8 september aanstaande. DAT GAAT DUS NIET!! De maker van de site vond het nodig een javascript aan de cursor te plakken (ctrl-v)(function pageisloaded() {
if (ns4) {document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);}
document.onmousemove=showimages) waardoor de tekst achter vervelende buttons verdwijnt. Op een homepage van een brugklasser kan je zoiets verwachten, maar op een officiele gemeentesite? Ik zit nu te wachten op pop-ups met porno en casino waarmee het stadsdeel de komende verbouwingen aan de site mee gaat bekostigen. Maar dan anders.

vr.gr.

*****

(naam bekend bij red.)

zondag

per mail ontvangen reactie op het slaan van ambtenaren
18 aug 2002 12:34

Als alle andere mogelijkheden geen effect opleveren zou het motto "Een klap is geen klap, twee klappen is een halve klap" passen in het nieuwburgerbeleid. Met de invoering van lichte lijfstraffen zou het Westerparkbestuur bovendien tegemoet komen aan de wens van een aanzienlijk deel van de bewoners, zonder direct de sharia in te voeren. Dat kan pas in het jaar 2008, wanneer de moslims de meerderheid vormen in stadsdeel. Iedereen begrijpt gelukkig dat wij als moslims weinig op hebben met een bestuurtje dat met de beste wil van de wereld geen afspiegeling van de buurt kan worden genoemd. Ze hebben geen achterban, het zogenaamde dagelijks bestuur van het stadsdeel is niet gekozen, de politieke bazin van deze schertsvertoning moest van elders vandaan worden gerukt. Van alle ambtenaren woont nog geen 1 procent in de buurt! Die zitten hier om ons te pesten met hun pietluttigheid. Als je met 15 mensen in je eigen achtertuin een feestje geeft moet je een evenementenvergunning hebben. Voor je die krijgt moet je eerst toestemming halen bij brandweer en politie. Hebben ze echt niets beters te doen. Je schotelantenne halen ze van je eigen dak af omdat die in strijd zou zijn met het stadsdeelschoonheidsideaal. Stadsdeel Westerpark snuffelt in je vuilniszak en leest de daarin uitgeviste post als je vuilniszak een paar minuten te vroeg buiten staat. Met uitgestreken smoel verkondigd stadsdeelburgemeester Ana Marie Hogland dat ze in stadsdeel Westerpark je fiets gaan verwijderen als die niet in het voorgeschreven stadsdeelfietsenrek staat etc. etc. etc.
Allemaal shit bedacht door ondemocratisch aan het bewind gekomen ganzen die alles behalve de bewoners van de buurt vertegenwoordigen. Het erge is dat deze stadsdeelganzen beslissingen over ons park nemen, maar niet eens in staat zijn een fatsoenlijk pad in ditzelfde Westerpark aan te leggen! Hebben we nog meer bewijzen van hun absolute en totale onvermogen nodig?
Hamidou Loukili
STADSDEELSUKKELS BLIJVEN MAAR AANKLOOIEN
Op de website van Big Ali Sport vond ik o.a. de volgende passage over het afstraffen van Westerpark-ambtenaren: Een geenquetteerde meende zelfs dat martelingen in bepaalde gevallen zouden moeten worden toegestaan.
"Bijvoorbeeld welke ambtenaar verantwoordelijk was dat goed dreinerende paden in het Westerpark twee jaar geleden werden afgegraven om te worden vervangen door zware gele klei waarin je minstens tot 30 cm wegzakt als het even regent". Tot het stadsdeel zich er mee ging bemoeien kon je zelfs in de zwaarste regenbui door het park lopen. Nu zak je dagen later nog weg in de prut. De stadsdeelsukkels doen net of er niets aan de hand is. De verantwoordelijke ambtenaren worden niet verantwoordelijk gesteld voor hun falen. Niemand dwingt ze hun geklooi ongedaan te maken".
Ik ben zelf geen voorstander voor lijfstraffen, maar vind wel dat de betreffende ambtenaren persoonlijk het herstel zouden moeten betalen. Dus geen mooi weer spelen met ons belastinggeld, maar net als iedere burger gewoon dokken als je er een puinhoop van hebt gemaakt! Waarom zouden ze ons mogen straffen als we een vuilniszakje tien minuten te vroeg hebben buiten gezet, en kunnen die gasten ongestraft ons park verkankeren?