zaterdag

Biedermeier Veiligheid
Voor de nieuwe veiligheidscampagne in stadsdeel Westerpark zal de commissie V&B de tentoonstelling Berliner Porzellan vom Rokoko zum Biedermeijer bezoeken, die in Berlijn in de Belvedere van het Charlottenburger Schloss wordt gehouden. Zie bericht vrijdag
LIKKEN VOOR VEILIGHEID

Bovenstaand veiligheidsgevoel bevorderend sluitzegel staat ook op de wedstrijdsite voor Westerparkkunsten. Vanwege het formaat mocht het niet meedoen met de competitie. Belachelijk, vond Sjaak Barron die ons via email mededeelde dat hier het stadsdeel in juiste proporties staat afgebeeld. Op gewone foto's staan ze altijd met veel te kleine voorhoofden.

vrijdag

WETHOUDERS ONTHOOFD

Net als de maker van de veiligheidspostzegel had ook de bekende kunstenaar Boris voldoende aan de officiele statiefoto van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Westerpark, zij het dat hij Evert Bartlema en Dirk de Jager op het paneel onthoofd afbeeld. Is het vanwege de voor de hand liggende vergelijking met de onder Willem de Zwijger onthoofdde gebroeders de Wit? Of is het gewoon om zo de leegheid van het Westerparkbestuur tot uitdrukking te brengen. Op de site van stadsdeel WestSide laat Boris weten dat er nogal wat mensen zijn die vinden dat hij "de verkeerden" heeft onthoofd op zijn kunstwerk.

GEEN PRE-OPENING BIG ALI
Er was een schitterend programma, maar stadsdeel Westerpark weigerde de evementen-vergunning voor 31 aug/1 sep 02. Belangrijkste reden: Big Ali Sport zou met hun eigen opening het kaas van de boterham van Anna Maria Hoogland eten. Haar opening van de tennisbanen staat een zondag later op het programma. Inmidddels is er ook meer bekend over het inwijdingsprogramma en wat er verder te verwachten staat. Overigens dreigt het hoogtepunt van de tennisbaanopening in het water te vallen. De bedoeling was dat Hare Hoogheid naamplaquettes voor de twee tennisbanen zou onthullen. De noordelijke voorzien van het naamplaatje Martine G. L. Fransmanbaan, de zuidelijke Fred G.L. Kramerbaan heten. Dit om twee voortijdig opgekraste stadsdeelwethouders de eerstvolgende eeuwen te eren. Het is uiterst onzeker of de bedoelde plaquettes op tijd klaar zullen zijn om door Hare Hoogland na het nodige gekakel onthuld te zullen worden. Ze moesten worden overgemaakt omdat de namen niet correct waren doorgegeven.

BIEDERMEIER VEILIGHEID OP TENNISBAAN
Normaal hangen ze verkeerde straatnaambordjes gewoon op (kijk maar eens naar de verschillende spellingswijzen op het Van Limburg Stirumplein). In dit geval betrof het echter geen gewone staatslieden als Hugo de Groot, Jacob Cats of die Nassau's. Bij gewone staatslieden passen gewone naambordjes. Voor Stadsdeelraadslieden passen plaquettes die alleen nog in Oost Duitsland kunnen worden gebakken. Uiteraard in het allerbeste porcelein.
Gesteund door een stadsdeelonderzoek dat aantoonde dat 79% van de oudere stadsdeelbewoners een Biedermeier-ornament in het vakje "veilig" plaatste en dit soort ornamenten dus het veiligheidsgevoel stimuleren, hebben verschillende commissies gezocht naar de speld in de hooiberg, die enige en unieke fabriek waar men in staat was naamplaquettes uit carera-porcelein met Biedermeier-ornamenten te maken: de Staatliche Porzellan-Manufaktur in Meissen.
Met het Biedermeier-tijdperk wordt de stijl van omstreeks 1815-1850 bedoeld, volgens Van Dale "gekenmerkt door behaaglijkheid en huiselijke degelijkheid." Het onderzoek in procenten uitgedrukt is overduidelijk: drie Biedermeier-ornamenten veroorzaken even veel veiligheidsgevoel als het wekelijkse spreekuur van de buurtregiseur. Twee Biedermeier-ornamenten geven evenveel veiligheidsgevoel als vier buurtcongierges. Een enkel stuk Biedermeier kan het opnemen tegen 12 buurtvaders. De investeringskosten van een stadsdeelwaardig stuk porcelein mogen hoog lijken. Dit komt met name omdat er door de Meissener Porzellananstalt een speciale mal moest worden gemaakt, zodat er boven elke plaquette een zgn. lunet met portret van de Stadsdeelburgemeesteres zit, de zgn. Anna Mariathaler.

Het is dankdij het krachtdadig ingrijpen van stadsdeelburgemeesteres Anna Maria Hoogland dat de nieuwe inzichten inzake het Biedermeier-ornament ook gerealiseert zullen worden. Prioriteit nummer 1 is Biedermeier. Jammer voor het zojuist gereed gekomen concept-veiligheidplan. Daarin was totaal nog geen rekening gehouden met de nieuwe inzichten. Om de nieuwe inzichten te kunnen realisren is het helaas noodzakelijk dat er op een aantal minder urgente cultuuruitingen moet worden gekort. Zo is het stadsdeel in overleg met de componist Karl-Heinz Stockhausen-of hij zijn Concert voor twee hobo's en zestien helicopters (bij de opening van het Nieuwe Westerpark) kan terugbrengen tot 12 helicopters (een besparing van bijna 500.000 euro). Ook de productie van de opera over ex-stadsdeelraadslid Peter F. Domela-Niehuizen is in de wind komen te staan. Voornoemde projecten zijn vluchtige kunstuitingen. Goed voor zo'n 80 minuten genot voor een select gezelschap. Biedermeier is Forever! Op de lange duur komt de investering in Biedermeier er dubbel en dwars uit. Als er iemand in Nederland een porceleinen stadsbeeld verdiend (het herderinnetje van het Westerpark) is het Anna Maria Biedermeier wel.
Per email ontvangen reactie van Chris Sloots jr. op dubbelrol Buurt en Westerpark - Schrijvergegevens bij red. bekend.

Goed dat er hier alarm geslagen wordt over de heer J. (Joost) E Vermeulen, zijn levenspartner Renie van der Putte en de rest van de WestSide Kunstmaffia. Vermeulen kent de buurt vooral als kandidaat bij de lokale partij Staatsbelangen van Peter Domela-nieuwhuizen. Nu hangt hij de boze buurman uit voor Buurt und Westerpark.

Joost Vermeulen heeft het volgens mij flink achter de ellebogen.
Samen met de Bende van Drie (Vermeulen, Jansen en Rodenburgh) stroopt hij alle subsidies op het gebied van kunst volledig af om dit onder hem welgevallige kunstenaars te verdelen.

LET OP: Samen met zijn voormalige zakenpartner Dick Jansen, nu wethouder Kunst&Kultur Westerpark en William Rodenburgh van SVP Kunst Westerpark vormen ze dus een kunstcommisiie die de stadsdeelraad 'zwaar adviseert' inzake 'betere kunsten'.

Vermeulen en Jansen hadden tot Jansen wethouder werd, samen een 'schrijfbureau voor journalistieke producties' dat uitsluitend in opdracht voor subsidieprojecten of, zoals nu blijkt, in stadsdeelopdracht werkt.

Nieuw is dat stadsdeel Westerpark plotseling glossy magazines ter eigen eer en glorie gaat uitgeven. Vroeger volstonden ze met een advertentie in de Staatskrant. Volgens hun eigen onderzoek het best gelezen medium in het stadsdeel. Tegenwoordig worden de persberichten over de komende activiteiten streng geheim gehouden tot ze officieel worden gepresenteert als activiteiten-project waarbij nu ook de levenspartner van de heer Vermeulen, Renie van der Putten, betrokken is.
Renie van der Putten is officieel de opvolgster van wethouder Jansen in het schrijfbureau van Vermeulen.

Volgens IQ zou Renie 'net zo mysterieus zijn als Angeline van der Pol'. Kan zijn, zeker haalt Renie het niet bij de populariteit van ex-politica Van der Pol van AmsterdamAnders/De Groenen, Er zijn m.i. geen redenen om Renie de rol van mol voor Joost in het bestuur van het wijkcentrum toe te dichten, zoals IQ deed in zijn inmiddels verw. bericht van vermeulenblog 8/27/2002 10:28:49 PM

Waar het om gaat is: hoeveel verdiende de ex-zakenpartner van de wethouder aan dit glossy magazine. Letterlijk citaat:
"Daar heb ik flink geld aan verdiend! Ik heb dat gemaakt!".
De opdracht tot het schrijven van de luxe activiteitengids werd door wethouder Dick verstrekt aan Joost Vermeulen, die samen met vriendin Renie van der Putte en Colette Sloots onderhavig product fabriceerden in het belang van het buurtbelang! De uit Breda afkomstige Colette ken ik nog wel van snackbar Snoopy in de Bredase Generaal Maczekstraat. In de Koninginnestraat werkte ze met Karien Kuijpers en Katja Wevers van k2 samen. Haar inbreng was vooral om te bepalen hoe de Westerparkgids er uit moest zien. Vriendelijk of autoritair? Chic of populair?

Alleen is mij niet erg duidelijk wie er nu volgens het bericht publiekelijk moet aftreden "om dat je van nature leeg bent!!". Kom er niet uit. Wordt nu wethouder Jansen van Groen Links of stadsdeelraadslid Vermeulen bedoeld? Zijn allebei holle vaten en zouden mooi allebei publiekelijk moeten aftreden!

dinsdag

Het volgende is een SCOOP!!
Uitsluitend van dit weblog!!

WestSide

Iedereen heeft de glossy activiteiten gids van
stadsdeel westerpark
via zijn of haar brievenbus ontvangen, zoals eerder vermeld bij WestSide...

Hoort men:Buurt en Westerpark,
dhr J. (Joost) E Vermeulen
Van de activiteitengids.
(colofon: tekst en eindredactie Joost Vermeulen en Renie van der Putte en Colette Sloots)
Letterlijk citaat:
"Daar heb ik flink geld aan verdiend! Ik heb dat gemaakt!" glimmend van trots alsof het de butler van Olie B. Bommel betrof! Vermeulen gedraagt zich als een elpe-effer!! Wat nou buurtbelang! Linker vestzak, rechterbroekzak. Zakkenvuller! Om dat je van nature leeg bent!!
Trek je terug! Voordat je publiekelijk moet aftreden!!!
Het onderzoek.

Molen de Otter!

Daar is hoge nieuwbouw gepland op het marcanti eiland an de overkant. Dat is goed voor de sier van E Bartlema. Niet dat hij nog enig kontakt onderhoud met de inwoners van het stadsdeel, met de onroerend goed maffia valt meer te halen door deze hypocriete, zogenaamde ex-kraker. Maar waar gaat het feitelijk om? De gerenoveerde monumentale zaagmolen komt dan in de luwte te liggen. Geen wind dus, zegt de molenaar P. Rijkers. En hoe reageert het stadsdeel? "Ach wat weet zo`n molenaar nou van de wind? Als jij die molen zo nodig wil draaien ondersteunen wij jou wel!"
Hoe? Door er een dieselmotor op aan te sluiten? Bij deze stel ik voor de stadsdeelraadleden te droppen,op splinternieuwe klompen waar het touwtje nog tussen zit, in hun eigen stadsdeel en dat ze dan maar moeten zien hoe ze thuis komen zonder mobiele telefoon of taxi!

Schrijvergegevens bij red. bekend.
Ingezonden:

bericht voor: Alex Piepenbroeck, wijkmanager van de afdeling Groen van stadsdeel Westerpark.

Een leuk initiatief hoor, die geveltuinen, die eigenlijk alleen maar een paar opgewipte stoeptegels zijn. Kon ik vroeger al vallen over het gras tussen de tegels en gladde algen en mossen. Nu glijd ik uit over de omgewaaide, gesubsidieerde stokrozen! Graag zou ik zien dat U als wijkmanager wat meer aandacht schenkt aan de nazorg als U mensen zomaar planten meegeeft!

Ik dank U voor deze mogelijkheid.

Mevr. G.J Bleijdenstein