zaterdag

Ingezonden mededeling:

Geachte redactie van dit weblog,

Ik was zeer verheugd toen bleek dat de problematiek van woningproblemen via het internet wereldkundig wordt gemaakt. Ik werd hierover getipt door de ABO, een merkwaardig type overigens, maar dit terzijde. Waar het om gaat. Sinds jaren wonen Frits, mijn kater, en ik op deze woning waarvan ik het adres niet zal noemen want aan stalkers hebben wij geen behoefte. Frits doet altijd keurig zijn boodschap op de katte(n)bak, dat heeft hij zo geleerd. Nu is er een probleem gerezen. In de balkondeur zit een luikje en de bak staat op het balkon zodat de penetrante katte(n)pislucht buiten blijft. Heel handig naar ieders tevredenheid. Tot voor kort. De balkondeuren zijn in opdracht van Woningbedrijf West dicht geschroefd en kan ik de bak niet meer verschonen! Het is nu nog koud buiten maar het komende voorjaar vrees ik dat ik een bak vol ziekteverwekkers op het balkon heb staan. Dus is de volksgezondheid ook in gevaar! Ook via de buren is het balkon onbereikbaar. De bewoners wisselen drie maal per jaar en spreken een taal die nogal slavisch klinkt en ze rijden ongekend grote auto`s. Ik vermoed dat zij activiteiten ontplooien die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar dat is slechts een vermoeden. U begrijpt dat het niet bevorderend werkt als we het hebben over sociale situaties. Overigens kan ik U melden dat de bak verschonen via het luikje onmogelijk is gebleken. Wat moet ik nu?

Het lijkt hopeloos maar zo is het wel!

Mevr. de Vries de Jong

dinsdag

Woningbedrijf (deel 3)

Via een buurtbewoner,

Al jaren wordt er geklaagd over de slechte toestand en het achterstallig onderhoud aan de woningen. Zonder resultaat. Geen enkele prestatie wordt er geleverd door de verhuurder. Het woningbedrijf komt afspraken niet na en reageert niet op brieven. Zelfs na een aangetekend schrijven blijft het angstig stil. Echter wanneer men de huur opschort reageert het woningbedrijf BINNEN 10 DAGEN!!! Hiermee is het ware karakter van de verhuurder aangetoond.
Laat de mensen hun klachten bundelen! Via het wijkcentrum in de van Hallstraat kunt U alle informatie ontvangen.

Ik dank U voor deze mogelijkheid,

S.J Smesznak